Terms of service

  • Allmänt 

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen. 

Om du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar. 

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text. 

Beställning 
Du kan beställa via vår webbutik eller telefon(betalningen sker då via en elektronisk betalningslänk där du väljer om du vill betala med kort eller med Klarna). Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post.

 

Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd. Mervärdeskatt 
Det framgår tydligt i webbutiken om priserna är inklusive eller exklusive moms. 


Information och bilder 
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Då alla skärmar visar färger aningens olika så kan vi inte garantera att färger har precis den nyans du upplevt att du sett på skärmen när den kommer. Vi gör vårt bästa för att ta foton med dagsljuslampor och inte justera bilderna något i efterhand för att färgen ska visas så korrekt som möjligt.